217

İşletme Mühendisliği Bölümü Tarihçesi

isletmeTarihceResim

İşletme Fakültesi’nin temeli Mehmet Tevfik Hamdi Biren’in (eski bakan ve iktisat profesörü) İTÜ’de iktisat dersleri vermeye başladığı 1940’lı yıllara uzanır. Çeşitli fakülteleri bünyesinde barındıran İTÜ’de bu dersler sonradan İnşaat Mühendisliği Fakültesi altında açılan İktisat ve İdare Hukuku Kürsüsü tarafından verilmeye başlanmıştır. İTÜ’lü öğrencilere iktisat, işletme ve hukuk dersleri veren kürsü üyeleri 1977 yılında İşletme Mühendisliği Fakültesi’ni kurmuşlardır. 
Türk yüksek öğrenim sisteminin toptan değişikliklere gittiği 1982 yılında, yeni kurulan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) varolan fakültenin ismini İşletme Fakültesi olarak değiştirmiş ve İşletme Mühendisliği Bölümü ile o zamana kadar Makine Mühendisliği Programı altında bulunan Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü aynı çatı altında toplamıştır.

Ogünden bugüne İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilere sunduğu lisans, yükseklisans ve doktora programlarını çeşitlendirerek ve kurduğu çeşitli araştırma birimleriyle araştırmayı destekleyerek kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Mezunlarımız...