217

Bilimsel Araştırma ve Faaliyetler

İşletme Mühendisliği bölümünde dönem boyunca her hafta Salı ve Cuma günleri İşletme ve İktisat seminerleri düzenlenmektedir. Katılımcı ve konu hakkında bilgi İşletme Mühendisliği Sekreterliğinden elde edilebilir. 
İşletme Mühendisliği bölümü öğretim üyelerince son beş yıl içerisinde düzenlenmiş konferans, çalıştay vb. bilimsel araştırma faaliyetlerinden bir kısmı aşağıda listelenmiştir.


9. MEEA Uluslararası Ekonomi Konferansı, Haziran 2010

İşgücü Piyasaları, Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Çalıştayı (İTÜ ESAM-Nottingham Üniversitesi Ekonomi Okulu işbirliği), 1-2
Ekim, 2009.
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Çalıştayı (İTÜ ESAM-TÜİK işbirliği), 24 Nisan 2009.

Uluslararası Konferans, "16th International Input-Output Conference", 2-6 Temmuz 2007.

Uluslararası Konferans - “15. International IT&FA (International Trade and Finance Association) Conference”. İTÜ Rektörlüğü adına
18-22 Mayıs 2005, İstanbul.

8. Ulusal Finans Sempozyumu, 2004.

Uluslararası Konferans - “10. World Conference on Transport Research”. İTÜ Rektörlüğü adına. 4-8 Temmuz 2004, İstanbul.