217
imkanlar
27
May 2016
Yayın Duyuruları

Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2012 yılında 76 adet uluslararası makale; 90 adet uluslararası bildiri; 34 adet uluslararası kitap içi bölüm; 2 adet uluslararası kitap editörlüğü; 2 adet kitap yazarlığı ile Türkiye’de endüstri mühendisliği bölümleri içine liderliğini yine korumuştur.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Kahraman’ın editörlüğünü yaptığı Computational Intelligence Systems in Industrial Engineering: With Recent Theory and Applications isimli kitabı Springer & Atlantis yayınevinden çıkmıştır. Prof. Kahraman, bu kitabını mezunu olduğu İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne atfetmiştir. 

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Esra Ataç Baş'ın yazmış olduğu "Mühendislik Ekonomisi: Temel Kavramlar ve Örnek Problemler" isimli kitap Beta Yayınevi'nden piyasaya sunulmuştur. Kitap, teorik konuları çok sayıda örneklerle desteklemektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alp Üstündağ'ın editörlüğünü yaptığı "The Value of RFID: Benefits vs Costs" başlıklı kitap, Springer yayınevinden çıkmıştır.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Kahraman, Elsevier dergilerinden SCI indeksli Knowledge-Based Systems dergisinin editörler kuruluna seçilmiştir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün optimizasyon konusunda dünyaca tanınan öğretim üyesi Prof. Dr. Elimhan Mahmudov’un son kitabı “Approximation and Optimization of Discrete and Differential Inclusions”, Elsevier yayınevi tarafından basılmış ve yayımlanmıştır. Prof. Mahmudov, kitabını kendisinin doktora tez danışmanı olan Ukrayna Bilimler Akademi’sinden Prof. B.N. Pshenichnyi’ye, sevgili oğlu Elshad Mahmudov’a adamıştır.

İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, sadece 2010 yılında 73’i SCI, SCI-E veya SSCI indeksli 77 uluslararası makale ve 63 uluslararası bildiri; sadece 2011 yılında 53’ü SCI, SCI-E veya SSCI indeksli 67 uluslararası makale ve 67 uluslararası bildiri yayımlayarak Endüstri Mühendisliği Bölümleri arasında Türkiye’de birinci sırada yer almıştır.

"Polonya’dan Prof. Dr. Ludmila Dymova, Springer'den çıkan "Soft Computing in Economics and Finance" başlıklı kitabını Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Kahraman'a ithaf etmiştir."

İngiltere Londra'da 6-8 Temmuz 2011 tarihlerinde World Congress on Engineering 2011 kongresinde sunumlarını yapan Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları aşağıdaki en iyi bildiri ödüllerini kazanmışlardır:
Best Paper Award of The 2011 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent Systems Special Session: Computational Intelligence and Intelligent Systems in Industrial Engineering:
Serhat AYDIN, Cengiz Kahraman
A Modified Fuzzy Analytic Hierarchy Process Based Multicriteria Decision making Methodology for Assessing E-commerce Website Quality: A Case Study in Turkey


Best Student Paper Award of The 2011 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent Systems Special Session: Computational Intelligence and Intelligent Systems in Industrial Engineering:
Irem Ucal, Dorota Kuchta
Project Scheduling to Maximize Fuzzy Net Present Value


Certificate of Merit for The 2011 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent Systems Special Session: Computational Intelligence and Intelligent Systems in Industrial Engineering:
Gulgun Kayakutlu, Ayca Altay
Animal Food Chain Based Particle Swarm Optimization


Certificate of Merit (Student) for The 2011 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent Systems Special Session: Computational Intelligence and Intelligent Systems in Industrial Engineering: Hulya Behret, Cengiz Kahraman
A Fuzzy Optimization Model for Single-Period Inventory Problem

 

Prof. Dr. Demet Bayraktar, Computers & Industrial Engineering dergisinin editorial board'una davet edilmiştir.
http://www.elsevier.com/wps/find/journaleditorialboard.cws_home/399/editorialboard

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Kahraman, 2010 yılında çalışma arkadaşları ile birlikte SCI, SCI-E veya SSCI indeksli 30 adet makale yayımlamıştır.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Kahraman’ın “Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments” başlıklı kitabı Springer yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Kitap kapağında fakültemizin fotoğrafı bulunmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Kahraman’ın “Production Engineering and Management under Fuzziness” başlıklı kitabı Springer yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Kahraman’ın “Fuzzy Engineering Economics with Applications” başlıklı kitabı Springer yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2012 Yılında FLINS Konferanslarının 10.’suna başkanlık yapacaktır. Konferansın teması ve zamanı: “The 10th International FLINS Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making (FLINS 2012) August 27-29, 2012, Istanbul, Turkey”
 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Kahraman, Taylor and Francis yayınevinin Journal of Human and Ecological Risk Assessment (SCI-indeksli) dergisinin Editör Kuruluna seçilmiştir.

 

İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü emekli öğretim Üyelerimizden Prof.Dr. Ayhan Toraman'ın yeni kitabı çıkmıştır.
Kitabın Adı: Ayhan Toraman elli yıl sonra 27 MAYIS
Kitabın Künyesi: 2010, Ayhan TORAMAN 1. Basım: Haziran 2010
Dizgi; Baskıya Hazırlık : Cem Yayınevi
Editör : Kadir Kıvılcımlı
Grafik Uygulama : Bülent Eryılmaz
Baskı: Umut Matbaası

 

Prof.Dr. Ertuğrul Tokdemir, Prof.Dr. Öner Günçavdı ve Y.Doç.Dr. Saime S. Kayam`ın derledikleri Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması adlı kitap Türk Tarih Kurumu tarafından  2010 yılında basılmak üzere kabul edilmiştir. Bu çalışmada Türkiye iktisat tarihinin son iki yüzyılını kapsayan yazılar aslında atalet ve durağanlığın egemen olduğu geleneksel bir yapıdan değişime giden bir süreçte bir bütünün parçaları veya evreleri şeklinde düşünülmüştür. Prof.Dr. Haydar Kazgan`a ithaf edilen bu kitapta ayrıca hocanın Türkiye İktisat Tarihi araştırmalarına yaptığı katkıyı ve finans tarihi alanında öncü rolünü ortaya koyan yazılar da yer almaktadır.

 

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Fethi Çalışır`ın Computers in Human Behavior dergisinde 2004 yılında yayımlanan "The relation of interface usability characteristics, perceived usefulness, and perceived ease of use to end-user satisfaction with enterprise resource planning (ERP) systems" başlıklı makalesi, bu dergide yayımlanan makaleler arasında bugüne kadar en fazla atıf yapılan ilk 10 makale listesinde 3. makale olarak yer almıştır.

 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Y.Doç.Dr. Murat Baskak`ın, Endüstri Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyemiz olan ve halen Okan Üniversitesi`nde görev yapan Prof.Dr. Mehmet Tanyaş ile birlikte yazmış oldukları Üretim Planlama ve Kontrol kitabı yayımlanmıştır. Arkadaşlarımızı bu çalışmalarından ötürü kutluyoruz...

 

Ufuk Cebeci`nin yayımladığı makale, Expert Systems with Application`da 2009 yılının en çok okunan makalelerinin arasında yer aldı.
Expert Systems with Applications dergisinde yayımlanan "Fuzzy AHP-based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard " başlıklı yayın "Science direct" te 119 bilgisayar dergisi arasında 19. sırada yer almıştır, fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ufuk Cebeci`nin hazırladığı makale, Nisan-Haziran 2009 döneminin en çok okunan makalesi olmuştur.

 

Y.Doç.Dr. Elif Karaosmanoğlu, Avrupa'nın en büyük pazarlama akademisyenleri birliği olan European Marketing Academy tarafından 2010-2013 dönemi Türkiye temsilcisi olarak Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.


Y.Doç.Dr. A. Banu Elmadağ Baş, Journal of Marketing Theory and Practice dergisinin Hakem Kurulu'na (Editorial Review Board) davet edilmiştir.


Y.Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu ve Y.Doç.Dr. A. Banu Elmadağ Baş'ın ortak makaleleri "The Role of Other Customer Effect in Corporate Marketing: Its Impact on Corporate Image and Consumer-Company Identification" 2011 yılında basılmak üzere European Journal of Marketing (SSCI) dergisi tarafından kabul edilmiştir.


Y.Doç.Dr. A. Banu Elmadağ Baş'ın iki makalesi 2011 yılında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir:

"Organizational Investment in Social Capital, Managerial Coaching, and Employee Work-Related Performance", Management Learning, 2011.

"Measurement of Organizational Investment in Social Capital: The Service Employee Satisfaction", Journal of Business Research (SSCI), 2011.


Prof Nimet Uray ve Prof Nükhet Vardar tarafından yürütücülen "Avrupa Birliği Pazarlarına Doğrudan Sermaye Yatırımı Yapan Turk Şirketlerinin Uluslararası Pazarlama ve Uluslararası İşletme Açısından Analizi" adlı proje Tubitak-COST tarafından Ağustos 2010'da desteklenmeye başlanmıştır.


Prof Nimet Uray ve doktora öğrencisi Yeliz Ekinci'nin birlikte yürüttükleri "Müşteri yaşamboyu değerinin (myd) ölçümüne ilişkin model geliştirilmesi: finans sektörü uygulaması" adlı projeleri TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı San-Tez Projesi olarak destek fonu kazanmıştır.

 

Şebnem Burnaz ve Y.İlker Topçu`nun birlikte yayımladıkları makale, JMCDA`da 2008 yılının en çok okunan makalelerinin arasında yeraldı
Journal of Multi-Criteria Decision Analysis dergisinde yayımlanan "A multiple-criteria decision-making approach for evaluation of retail location" başlıklı, fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şebnem Burnaz ve Doç. Dr. Y.İlker Topçu`nun birlikte hazırladıkları makale, 2008 yılının en çok okunan makaleleri arasına girdi.